Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Association(asosieyşn- əlaqə)

Association(asosieyşn- əlaqə)

Obyektlər arasındakı hər hansı bir əlaqəyə association deyilir. Avtomobil obyekti və yol obyekti arasında association var. Belə ki, avtomobil funksiya göstərmək üçün yoldan istifadə edir.


Bizi dəstəkləyənlər