Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Bir-bir artırma və azaltma

Bir-bir artırma və azaltma

Proqramlaşdırma dillərində populyar olan funksiya, bir-bir artırma və ya azaltma. Dəyişənin yanına “++” və ya “--” yazmaqla əldə edilir. Artırma və ya azaltma işarələri dəyişənin önündə yazılarsa hesablamadakı yerindən asılı olmayaraq birinci dəyərini dəyişəcəkdir. Əgər dəyişəndən sonra yazılsa hesablama daxilində ilk verilən dəyərini daşıyacaqdır.


Bizi dəstəkləyənlər