Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Composition

Daxilindəki obyekt və ya obyektlərlə birgə funksiya göstərmək üçün əlaqə saxlayır. Buna misal olaraq bina obyekti və otaqları arasındakı əlaqəni göstərmək olar. Təxmini belə məntiqlə çalışır motor avtomobilsiz ola bilər amma otaqlar binasız ola bilməz. Eyni zamanda binanın yeri dəyişdirildikdə otaqlarında yeri avtomatik dəyişdirilir. Bir-birlərinə bağlıdırlar.


Bizi dəstəkləyənlər