Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Dalğalı mötərizə { }

Dalğalı mötərizə { }

Nə üçün istifadə olunur? Yazdığınız proqramların başlanğıc və bitmə nöqtəsini bildirir. Eyni zamanda proqram sətirlərini qruplaşdırır. Bu qruplaşdırmaya BLOCK(blok) deyilir. Bloklar digər blokların tərkibində ola bilər. NetBeans sarı rənglə blokların başlanğıc və son mötərizənin yerini görməkdə yardımçı olacaqdır.


Bizi dəstəkləyənlər