Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Dəyişənləri qruplaşdırma və hesablama

Dəyişənləri qruplaşdırma və hesablama

Yeni Java faylı yaradıb istədiyiniz kimi adlandırın və diqqət edin ki class-ın adı faylın adı ilə eyni olsun. Yoxsa proqram RUN olanda error verəcək. Zabilin çəkisi normalda 90 kilodur. Tətilə çıxandan sonra çəkisi 15 kilo artmışdır. Tətildən sonra idmanla məşğul olmuş çəkisi 10 kilo azalmışdır. Zabilin indiki kilosu neçədir? :)

Yuxarıdakı məsələdə hər dəyişənin qarşısında yenidən int yazılmayıb. Məsələdəki dəyişənlərin tam ədəd olmasını nəzərə alınıb və bir sətirdə qruplaşdırılıb.

 


Bizi dəstəkləyənlər