Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Dəyişənlərlə hesablama və görüntü

Dəyişənlərlə hesablama və görüntü

2 dəyişəni toplayıb, cavabda təkcə nəticəni yox eyni zamanda toplama prosesini görüntü olaraq əks etdirin. Bunu digər riyazi operatorlarla yoxlayın.


Bizi dəstəkləyənlər