Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Do while

Do(du- yerinə yetirmək) – demək olar ki while kimidir. Şərt True olduğu halda dövr sonsuz davam edir. False olduğu halda dövr dayandırılır. Do while -ın while-dan fərqi şərtin false olduğu halda belə əyri mötərizə

daxilindəki mətn dövr yoxlandığında ən azi bir dəfə işlənir. Bu məsələdə “Zabilin 28 yaşı var” false olmasına baxmayaraq bir dəfə ekrana verilibdir.


Bizi dəstəkləyənlər