Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Double

Double - integer-dən böyük həcmdə ədədləri saxlaya bilir. 300 simvola yaxın ədəd. Eyni zamanda float(kəsr) ədədlərini də saxlaya bilir.


Bizi dəstəkləyənlər