Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Dövr əmrləri - for , do, while

Dövr əmrləri - for , do, while

İngilis dilində dövr əmrləri loop(lup) adlanır. Dövr daxilində yazılan şərtləri və hesablamanı yuxarıdan aşağıya işləyərək şərtlərdə verilmiş son həddə çatana kimi proqramı təkrar edir.


Bizi dəstəkləyənlər