Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Encapsulasiya

Attribute-ların obyekt haqqında məlumat verdiyini artıq bilirik. Obyekt funksionallaşdığında encapsulasia method-lar vasitəsi ilə obyektin məlumatlarını gizlətmək rolunu oynayır. Proses sonundakı nəticə məlum olsa belə daxildə hansı attribute-ların qarşılıqlı əlaqəsindən nəticənin yarandığı gizlədilir.


Bizi dəstəkləyənlər