Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Floating

Floating – Bu ədədlər hər hansı bir yerində nöqtə ilə bölünmüş olması deməkdir. Kəsr ədədlərə bənzəyir. 38 simvola qədər yadda saxlaya bilir. Float ədədləri təyin edərkən sonlarına “F” əlavə edərək fərqləndirə bilərsiniz.

Yuxarıdakı misalda double-ın tərkibində integer-i və float-ı saxlaya bilməsi göstərilib. Eyni zamanda final əmri ilə hər hansı bir dəyişənə constanat(konstant-sabit) ədəd verilməsi qaydası göstərilmişdir. Adətən konstanatlar böyük hərflə yazılır. SABİTEDED deyişəni proqram boyunca ancaq 10-a bərabər olacaq, dəyəri dəyişməyəcəkdir.

Byte - 128 dən 127 kimi tam ədədləri yadda saxlaya bilir.

Short - 32767 dən -32768 kimi tam ədədləri yadda saxlaya bilir.

Long - 9.22 quintliondan 9.22 quintiliona kimi tam ədədləri yadda saxlaya bilir.


Bizi dəstəkləyənlər