Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İmport

Built-in Package-lərin istifadə olunması üçün İmport(idxal etmək, daxil etmək) əmri vasitəsilə onları çağırırıq. Çağırılmış paketlərin tərkibində funksiya göstərməyə hazır proqramlar və onlara verilmiş dəyişən adları var. Bəzi proqramların tərkibində tətbiq olunmağı gözləyən method-lar mövcuddur. Import bizə həmin paketlərlə əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunan əmrdir.

 


Bizi dəstəkləyənlər