Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Integer

Integer(int) tam ədəd deməkdir. Öz yaddaşında 2.14 milyard müsbət (2147483647) və 2.14 milyard mənfi (- 2147483648) tam ədəd saxlaya bilər.


Bizi dəstəkləyənlər