Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Məntiq dəyişənləri və operatorları

Məntiq dəyişənləri və operatorları

Boolean məntiq dəyişəni iki tip ola bilər : true (doğru) və false(yalnış). Məntiq operatorları əsasən şərtlərin yazılmasında istifadə olunur.

                                         && - və                  == - eyni dəyərdədir

                                        || - və ya                  ! - inkar, deyil

QEYD: public, class, true, false –dan başqa bütün adları dəyişənlərə vermək olar. Dəyişən adları bir hərflə, (_) aşağıdan xətlə və ya ($) dollar işarəsi ilə başlaya bilər. Dəyişənlərin böyük və ya kiçik hərflə yazılmasına diqqət edin. Əgər hər hansı əməliyyatda, ən adi println-də belə dəyişəni böyük-kiçik hərf səhvi ilə yazsanız proqram error(səhv) verəcək.


Bizi dəstəkləyənlər