Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Mürəkkəb For əmrləri

Mürəkkəb For əmrləri

Yuxarıda izah olunan məsələ üzərində for dövrünün quruluşunu daha rahat anlamaq mümkündür. Əslində for-un qarşısındaki mötərizədə dəyişən yazmamaq və ya bir neçə dəyişəni eyni vaxta daxil etmək mümkündür. Aşağıdakı misalda 5-in vurma cədvəlini bu üsulla əldə etmişəm. Z=5 mötərizədən çöldə yazılıb.


Bizi dəstəkləyənlər