Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Public

Public(pablik-ictimai) yaratdığınız obyektin digər proqramlar tərəfindən istifadə olunması və çağırılması üçün açıq olduğunu bildirir. Gizli deyil, ictimaiyyətə açıqdır.


Bizi dəstəkləyənlər