Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

public static void main (String [] arguments)

public static void main (String [] arguments)

Bu sətri sadəcə əzbərləyin. Java-da yazacağınız proqramlar əsasən belə başlayacaq. OOP tipli proqram yazdığımıza görə artıq bilirsinizki bir layihənin tərkibində çoxlu proqramlar ola bilər. Fərz edək ki, layihəni yazdıq və bir icon(ikona) şəklinə gətirdik və üzərinə sıxdığımızda sizcə ZJAVA layihəmiz hansı proqramı işlətməlidir. Bu zaman java sətirləri daxilində harada Main(Meyn - Əsas) sözü ilə proqram qeyd olunubsa həmin proqramı birinci başladır. İlk başlanacaq proqramı class daxilində "public static void main (String [] arguments)" kimi qeyd edirsiniz.


Bizi dəstəkləyənlər