Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Rəqəm dəyişənləri

Rəqəm dəyişənləri

Java-da rəqəmlə işləyən dəyişənlər miqyaslarına görə bölüşdürülmüşdür. Bunlar İnteger, Double, Float, Byte, Short və Long-dur.


Bizi dəstəkləyənlər