Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Rəqəm dəyişənləri ilə bağlı praktiki məsələlər

Rəqəm dəyişənləri ilə bağlı praktiki məsələlər

Proqramlaşdırma dillərinin ən sadəsindən çətininə qədər hamısı riyazi məsələləri həll etmək üçün tam təmin olunmuşdur. Sadədən çətinə doğru bacardığım qədər Java-nın riyazi məsələlərdə istifadə etdiyi funksiyalarını kitabda əks etdirəcəm.


Bizi dəstəkləyənlər