Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Riyazi operator ardıcıllığı

Riyazi operator ardıcıllığı

1. Bir-bir artırma və ya azaltma

2. Vurma, bölmə və faiz

3. Toplama və çıxma

4. Müqayisə

5. Axırda “=” hesablanmış nəticəni dəyişənə mənimsədir.

Qeyd: Mötərizə daxilindəki hesablamalar ayrılıqda hesablanır. Daha sonra çöldəki hesaba qatılır.

                                                           Z = 5 *(3+2) = 5*(5)=25


Bizi dəstəkləyənlər