Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Sətrin uzunluğunun müəyyənləşdirilməsi “.length()”

Sətrin uzunluğunun müəyyənləşdirilməsi “.length()”

Fərz edək ki, daxil edilən şifrənin minimum 6 simvoldan ibarət olmasını istəyirsiniz. Bu zaman yazılan simvolların sayını “length()”(lenqs) uzunluq, metodu ilə aşağıdakı kimi ölçmək olar.

Ölçü olaraq 6 simvol qoymuşduq və “İBAYEV” yazısı 6 simvoldur ona görə nəticə True- yəni doğrudur.


Bizi dəstəkləyənlər