Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Static

Static (static-sabit, dəyişməyən) instance-ı olmayan və dəyişdiyi zaman hər bir bağlantısına təsir edən class-ı bildirir. Instance-la çağırıla bilmir. Instance OOP-də ətraflı izah edilir.


Bizi dəstəkləyənlər