Menu

Daxil olun Qeydiyyat

String

Basic-də izah etdiyimiz "$" işarəsi kimi dəyişəni təyin edir. String-in qarşısına nə yazsaq o dəyişən müvəqqəti olaraq özünə yazı, rəqəm və başqa mümkün işarələri mənimsədə, yəni o dəyəri daşıya bilər. String-in bu dəfə ki dəyişəninə "salamlama" adını vermişəm. Artıq “salamlama” = "Salam dünya!".

Dəyişənlərə istədiyiniz adı vermək mümkündür. Digər dəyişənlər və onların fərqləri proqram yazdıqca aydın olacaqdır.


Bizi dəstəkləyənlər