Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

String-lə bağlı praktiki məsələlər “+=”

String-lə bağlı praktiki məsələlər “+=”

Yuxarıda qeyd olunanlardan başqa String-in (+=) operatorlarının birləşməsindən olan funksiyası vardır. (+=) operatoru String-ə bir neçə dəyərin verilməsində istifadə olunur. Fərz edək ki, qeydiyyat pəncərəsi düzəldirsiniz və onun təvəllüd hissəsindəki məlumatları bir sətrə yığmaq istəyirsiniz.

Yuxarıda göstərilən misalda “TEVELLUD” deyişəninin təkrar-təkrar yazıldığını görürsünüz. (+=) operatoru isə “Dogumtarixi” dəyişənini daha az təkrar etməklə nəzərdə tutulmuş məsələni həll edir.


Bizi dəstəkləyənlər