Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Sual operatoru

Sual operatoru

Fərz edək ki, proqramınızdan qeydiyyatdan keçən şəxsə Cənab və ya Xanım kimi müraciət etmək istəyirsiniz bu zaman “?” operatorundan aşağıdakı kimi istifadə etmək olar.

Ardıcıllıq aşağıdakı kimidir:

1. Şərt yazılır

2. “?” işarəsi

3. “Şərt doğrudursa 1-ci cavab dırnaqda String” və ya dırnaqsız integer

4. İkinöqtə ilə “:” və ya

5. “Şərt doğru deyilsə 2-ci cavab dırnaqda String” və ya dırnaqsız integer


Bizi dəstəkləyənlər