Menu

Daxil olun Qeydiyyat

JAVA

Yazı daxilində axtarış vermə -“.contains()” və “.indexof()”

Yazı daxilində axtarış vermə -“.contains()” və “.indexof()”

Conatin(konteyn) – saxlamaq, daxilində olma mənasına gəlir. Verilmiş mətn daxilində müəyyən bir String-i axtara bilir. Əgər verilmiş String mətn daxilində varsa True, yoxdursa False nəticə verir.

İndexof(indeks of) indeksi neçədir, axtarılan String neçənci simvoldan başlayırsa o nöqtəyə kimi olan simvolların sayını bildirir. Əgər String ümumiyyətlə yoxdursa “-1” cavabını verir.


Bizi dəstəkləyənlər