Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əmrlər

Klaviatura vasitəsi ilə bir sıra əməliyyatların yerinə yetirilməsini sürətləndirə bilərsiniz. Ən çox istifadə olunan klaviatura kombinasiyaları aşağıdakı kimidir: 

  • Ctrl+N – Yeni proqram pəncərəsini işə salır.
  • Ctrl+T – Proqram daxilində yeni vərəq açır.
  • Ctr+O – Fayl açmaq üçün istifadə olunan pəncərəni aktivləşdirir.
  • Ctrl+W – Cari vərəqi bağlamaq üçün istifadə olunur.
  • Ctrl+Shift+W – Cari pəncərəni bağlayır.
  • Ctrl+R – Pəncərənin məzmununu yeniləyir.

  • Bu siyahıda yalnız əsas əməliyyatlar sadalanıb. Digər əməliyyatların klaviatura ekvivalentlərini görmək üçün menyulardakı müvafiq yazılara nəzər yetirin.


Bizi dəstəkləyənlər