Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MS-DOS

COLOR

COLOR

COLOR əmri rəngləri təyin edir.

COLOR [rənglər]

Rənglər iki atribut olur: birincisi arxa fonun, ikincisi isə, mətnin rəngini təyin edir. Hər bir rəng aşağıdakı qiymətləri ala bilər.

0 = qara 8 = boz
1 = göy 9 = açıq göy
2 = yaşıl A = açıq yaşıl
3 = mavi B = açıq mavi
4 = qırmızı C = açıq qırmızı
5 = bənövşəyi D = açıq bənövşəyi
6 = yaşıl E = açıq yaşıl
7 = ağ F = parlaq ağ


Əgər atribut verilməyibsə, onda susmaya görə olan rənglər götürülür.

Nümunə:


COLOR 97

açıq göy fonda ağ mətn təyin edir.
 


Bizi dəstəkləyənlər