Menu

Daxil olun Qeydiyyat

COPY

COPY əmri bir və ya bir neçə faylın bir yerdən digərinə köçürülməsi.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B] mənbə [/A | /B]
[+ mənbə [/A | /B] [+ ...]] [nəticə [/A | /B]]
 

mənbə Bir və ya bir neçə köçürülən faylların adları
/A Fayl ASCII mətn faylıdır
/B Fayl ikili fayldır
/D Şifrə olunmuş faylın yaranmasını qeyd edir
nəticə Qovluq və ya son faylın adı
/V Faylların köçürülməsinin doğruluğunu yoxlayır
/N Faylların adlarında 8.3 standartında qısa adların tətbiqinə cəhd etmək
/Y Mövcud faylın üzərinə yazılma üçün sorğunun boğulması
/-Y Mövcud faylın üzərinə yazılma üçün sorğunun vacib soruşulması
/Z Şəbəkə fayllarının yenilənməklə köçürülməsi


Bizi dəstəkləyənlər