Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DƏRS HAQQINDA

PHP (ing. PHP: Hypertext Preprocessor) dinamik veb səhifələr yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir skriptləşdirmə dilidir.PHP Əsasən veb həllərin yaradılmasında istifadə edilən populyar server proqramlaşdırma dilidir. Məsələn, formadakı məlumatları qəbul edərək emal edən skript yaratmaq, saytda axtarış sistemi reallaşdırmaq və ya qeydiyyat sistemi yaratmaq mümkündür. 1994-cü ildə Rasmus Lerdorf CGI alətlərini yazmağa başladı və daha sonra 1995-ci ildə onları mükəmməlləşdirərək PHP dilini ortaya çıxartdı. Əksər hallarda PHP, Linux əməliyyat sistemi, MySQL məlumatlar bazası və Apache veb serveri qısa olaraq LAMP kimi (Linux, Apache, MySQL, PHP) yazılır.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

PHP-ni yükləmə yolu

PHP proqramı

Dəyişənlər

Konstantlar (Sabitlər)

PHP-də məlumatın tipləri. Tiplərin dəyişdirilməsi

Operatorlar

Funksiyalar


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİRƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər