Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

GET və™ POST metodları

GET və™ POST metodları

Bu metod vasitəsilə dəyişənlərin qiymətlərini daxil etmək olar. Bu zaman lokal kompüterdən serverə müraciət olunur və dəyişənlərin qiymətini serverə çağırır. Bu metodun yazılış qaydası aşağıdakı kimidir:


<form action="hesabla2.php" method="get">

Daxil et x: (bura istənilən sözü yazmaq olar) <input type="text" name="x" /><br />
Daxil et y: <input type="text" name="y" /><br />
<input type="submit" value="Hesabla" />

</form>

Burada x və y dəyişənlərinin qiymətini daxil edib "Hesabla" düyməsini basan kimi "hesabla2.php" faylı yüklənir.


$x=$_GET['x'];
$y=$_GET['y'];

Bu zaman GET metodu vasitəsilə x və y qiymətləri oxunaraq serverin yaddaşına yüklənir.

Misal:
Birinci fayl:


<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Hesabla1</title>
</head>

<body>

<form action="hesabla2.php" method="get">

Daxil et x: (bura istənilən sözü yazmaq olar) <input type="text" name="x" /><br />
Daxil et y: <input type="text" name="y" /><br />
<input type="submit" value="Hesabla" />

</form>

</body>
</html>

İkinci fayl:


<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Hesabla2</title>
</head>

<body>

<?php

$x=$_GET['x'];
$y=$_GET['y'];
$result=$x*$y;

echo "y=$result<br>";

$result=sqrt($x);

echo $result

?>

</body>
</html>


Bizi dəstəkləyənlər