Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

Operatorlar

Operatorlar

Riyazi operatorlar

+ Toplama
- Çıxma
* Vurma
/ Bölmə
% Qalığın modul qiyməti (nümunə: 5 % 2=1)Məntiq operatorları
 

& (and)
| (or)
^ və ya (xor)
~ (not)
<< Qüvvətə yüksəltmə
>> Qüvvətə azaltma


 


<?php

echo(4<<2); // bərabər 16
echo"<br />";
echo(5>>1); // bərabər 2
echo"<br />";
echo(6&5); // bərabər 4
echo"<br />";
echo(6|5); // bərabər 7
echo"<br />";
echo(6^5); // bərabər 3

?>

print() (çapa vermək) funksiya sayılmır (dilin konstruksiyasıdır) və ona görə də, yanında mötərizələr qeyd olunur. Bu komandadan sonra müxtəlif formalara əmrlər vermək olar.
Ümumi qeyd: Bütün funksiyaların sətri bitdikdən sonra ; (nöqtəli vergül) qoyulmalıdır. Digər halda ondan sonra gələn yeni funksiyanız işləməyəcək və nəticədə error (səhv) verəcək.
Burda diqqətli olun. Bu funksiya echo ilə oxşar olsa da, onunla eyni formada yazılmır. Ümumilikdə aşağıda göstərdiklərimi siz də yoxlayın.


<?php

print("Hello World"); // Hello World

$z="Nazim";
print $z; // Nazim

print "\" Rüstəmov Nazim\".";
// eynilə echo-dakı kimi, dırnaqlar slash işarəsi ilə görünür " Rüstəmov Nazim".

$i="Rüstəmov";
print "Nazim $i"; // Nazim Rüstəmov

?>


Bizi dəstəkləyənlər