Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

PHP dilində verilənlərin tipi. Tiplərin dəyişdirilməsi

PHP dilində verilənlərin tipi. Tiplərin dəyişdirilməsi

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, PHP dilində tipləri elan etmək mümkündür. Bu tipləri proqram boyu sətirlər və ya rəqəmlər üçün istifadə etmək olar. Bir çox tip toplusu mövcuddur:
integer; string; boolean; double; array; object;

gettype() funksiyası dəyişilmiş tipi əvvəlki vəziyyətə qaytarır.


<?php

$var = "5";
$var1 = "5";

echo(gettype($var));
echo "<br />";
echo(gettype($var1));

?>

Birinci halda PHP string tipini, iknici halda integer tipini qaytarır.

settype() funksiyası tipi müəyyən edir:


<?php

$var = "5";

echo(gettype($var));

settype($var,integer);

echo "<br />";
echo(gettype($var));

?>


Bizi dəstəkləyənlər