Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

Sabitlər

Sabitlər

PHP dilində sabit ədədlər define() funksiyası vasitəsilə elan edilir.


<?php

define(CONSTANT, value)

?>

Birinci sabitin adı, ikinci isə onun qiymətidir. Sabitlərdən istifadə etdikdə onların adına əsalanılır:


<?php

define(CONSTANT1,15);
define(CONSTANT2,"\x20");
define(CONSTANT3,"Hello");
echo(CONSTANT1);
echo(CONSTANT2);
echo(CONSTANT3);

?>


Bizi dəstəkləyənlər