Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

Şərhin verilməsi

Şərhin verilməsi

PHP dilində şərhlərin verilməsinin bir çox üsulu vardır. Ən sadə üsul ikili (//) sləşdir.
Bu işarədən sonra PHP kompilyatoru bütün sözləri əmr kimi qəbul etmir və yerinə yetirmir.
Bununla yanaşı çoxsətirli şərhdən də (/*...*/) istifadə etmək olar. Bir sətirlik şərh vermək üçün (#) işarəsi tətbiq olunur.


<?php

echo("<p>Hello</p>");	// Şərh

echo("<p>Hello</p>");	# Şərh

/*
Şərh
*/

?>


Bizi dəstəkləyənlər