Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DƏRS HAQQINDA

PHP dili 1995-ci ildə yaradılmışdır. İlk əvvəllər onun adı Personal Home Page sözlərinin baş hərflərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Daha sonralar daha ciddi ad fikirləşmək məqsədi ilə Hypertext Preprocessor adı verildi. Lakin HPP bir o qədər yaxşı səslənmədiyindən PHP adı qaldı. 2004-cü ildən PHP obyekt yönümlü dil kimi istifadə olundu. Məhz bu ildə Zend şirkəti PHP üçün yeni obyekt modeli tətbiq etməyə başladı. PHP5 versiyasında artıq obyektlər üzvləri(metodlar, xassələr) private, protected, public, static, final kimi ola bilər, interfeyslərdən istifadə oluna bilər.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Echo və Print funksiyaları

Dəyişənlər

Array

if-else funksiyası

Post metodu

While funksiyası

Foreach

Sabitlər (Define)


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİRƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər