Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

Array

Array

PHP-də array əsasən bir dəyişəndən istifadə edərək, bir neçə məlumatın daşınmasında istifadə olunur. Kodlara baxaq:


<?php

$ar=array("PHP","HTML","JAVASCRIPT");

// Burada $ar dəyişəni array sayılır, biz array-ın içindəki məlumatları bu dəyişən vasitəsilə ekrana çıxara bilərik.

echo 'Birinci dəyişən '; echo $ar['0'];	// Qeyd: PHP-də say sıfırdan başladığı üçün 0 yazdıq.
echo "İkinci dəyişən"; echo $ar['1'];
echo "Üçüncü dəyişən"; echo $ar['2'];

?>

Bu dəyərləri eyni vaxtda ekrana çıxara bilərik, lakin bu, foreach funksiyası ilə edilir. Bu funksiya ilə digər dərsdə tanış olacağıq. 


Bizi dəstəkləyənlər