Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

Dəyişənlər

Dəyişənlər

PHP-də məlumatları daşımaq üçün dəyişənlərdən istifadə olunur.

Koda baxaq:


<?php

$a=5;
echo "$a";

?>

yazdıqda, ekrana dəyişəndəki dəyər olan 5 dəyərini əks etdirdi.

Dəyişənlər ilk baxışda lazımsız funksiyaya oxşasa da, PHP-də əsas yerini tutur.
Bundan başqa, dəyişənlərin hesabına biz riyazi əməlləri də yerinə yetirə bilərik, məsələn:


<?php

$a=5;
$b=4;
echo $a+$b;

?>

Dəyişənlərə xas olan bir xüsusiyyət də, onların ən sonda elan olunan dəyişəni nəzərə almasıdır, məsələn:


<?php

$a=5;
$b=4;
echo "$a";

?>

Bu kodda proqram sondakı dəyişəni nəzərə alır və nəticədə ekranda 4 dəyərini əks etdirir.


Bizi dəstəkləyənlər