Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

Echo və Print funksiyaları

Echo və Print funksiyaları

PHP-də ən çox istifadə olunan funksiyalardan biri də echo-dur. echo-nun başlıca vəzifəsi daxil edilmiş yazını ekrana çıxarmaqdir.

Koda baxaq:


<?php

echo "Salam dünya!";

?>

Bu yazını daxil etdikdə, ekrana "Salam dünya!" yazısı çıxacaq.

PHP-də yazını ekrana çıxarmaq üçün başqa funksiyalar da var. Bunlardan biri də, print funksiyasıdır:


<?php

print "Salam dünya!";

?>

Bundan başqa, echo və print-in başqa cür yazılış şəkilləri də var. Bunlara misal olaraq:


<?php

echo("Salam dünya!");

// və

print("Salam dünya!");

// göstərmək olar.

?>


Bizi dəstəkləyənlər