Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

if-else funksiyası

if-else funksiyası

if-elseelseif funksiyası PHP-də çox istifadə olunan funksiyalardandır.
Bu funksiyanın əsas mənası göndərilən məlumatın doğruluğunun yoxlanmasıdır.
Məsələn, $a-nın 5-ə bərabər olub-olmamasını yoxlayaq.


<?php

$a=0;

if($a==5) {
    echo "a 5-ə bərabərdir!";
}
else {
    echo "a 5-ə bərabər deyil!";
}

?>

elseif isə, əgər şərt səhvdirsə, yenidən yoxlamadan keçirməkdən ötrüdür. Məsələn:


<?php

$a=0;

if($a==5) {
    echo "a 5-ə bərabərdir!";
}
elseif($a==0) {
    echo "a 0-a bərabərdir!";
}
else {
    echo "Hər iki şərt səhvdir!";
}

?>


Bizi dəstəkləyənlər