Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

While funksiyası

While funksiyası

while funksiyası funksiyanın təkrarlanması üçün istifadə olunur. Məsələn, bir dəyişənin hər təkrarda artması funksiyasını yazaq.
Kodlar:


<?php

$a=0;

while($a<100) {
$a++;	// Dəyərin artması üçün
echo "$a<br/>";

?>

Bu funksiya əsasən, məntiqi proqramların yazılmasında istifadə olunur. Məsələn, sıfır və yüz arasında beşə bölünən ədədləri ekrana çıxaraq:


<?php

$a=0;

while($a<100)
$a=$a+5;
echo "$a<br/>";

?>


Bizi dəstəkləyənlər