Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Proqramlaşdırma

JavaScript və Java

JavaScript və Java

JavaScript və Java arasında heç bir qohumluq yoxdur. Buna baxmayaraq, Java C dilinə çox oxşardır.
JavaScript internet səhifənin dinamik imkanlarını genişləndirmək məqsədi ilə istifadə olunur. JavaScript dilində yazılmış modul HTML faylına alt proqram kimi inteqrasiya edilir və standart əmr vasitəsilə HTML kodunun uyğun sətrindən çağırılır.
Delphi Yunanıstanda qədim şəhər olmuşdur. Müasir dövrümüzdə əmtəə nişanı kimi bir çox proqram məhsullarında istifadə edilir. Məsələn, Borland Software Corporation. Delphi proqramlaşdırma dilləri arasında əsasən Verilənlər bazası, geosistemlər yaratmaq üçün istifadə edilir.
Proqramlaşdırma dillərinin ən əsaslarından biri olan Delphi inkişaf səviyyəsinə görə çox yüksəkdir.

Yüksək səviyyəli dillərin köməyilə istənilən sahəni proqramlaşdırmaq olar. Ancaq elə dillər də var ki, onlar xüsusi olaraq müəyyən sahələr üçün nəzərdə tutulub.

1. ALGOL - riyazi məsələlər üçün
2. CHILL - telekommunikasiya sistemləri üçün
3. COBOL - iqtisadi məsələlər üçün
4. Fortran - riyazi hesablamalar üçün
5. Java - obyektlərlə iş üçün
6. Linda - verilənlərin paralel emalı üçün
7. PostScript - görüntülərin təsviri üçün
8. Prolog - süni intellekt məsələlər üçün


Bizi dəstəkləyənlər