Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Proqramlaşdırma

Pascal dilinin əlifbası

Pascal dilinin əlifbası

Hər hansı dilin əlifbası sonlu sayda simvollar ardıcıllığıdir. Turbo Pascal dilinin əlifbası aşağıdakı qruplara bölünür.
1. A-dan Z-ə kimi böyük və kiçik latın hərfləri.
2. 0-dan 9-a kimi onluq rəqəmlər.
3. Xüsusi simvollar: . () , # $ ^ @ * _ + " : > < = 
4. Boşluq simvolu.

Münasibət əməlləri.
Tam ədədlərdən ibarət cütlər üzərində təyin olunmuş və nəticədə məntiqi qiymət verən əməllər də vardır.
Həmin əməllər bunlardır:

= bərabərdir kiçikdir
<= kiçikdir və ya bərabərdir <> bərabər deyil
> böyükdür >= böyükdür və ya bərabərdir


Bu əməllər həqiqi ədədlər üzərində də təyin olunub.
Simvol qiymətlər üzərində isə, yalnız = və <> əməlləri təyin olunmuşdur.


Bizi dəstəkləyənlər