Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qısa Düymələr

"Kalkulyator" proqramının düymələri və klavişləri

"Kalkulyator" proqramının düymələri və klavişləri

Kalkulyatorun düymələri Klavişlər
- -
. "." yaxud ","
% %
( (
) )
* *
/ /
+ +
+/- F9
= Enter
1/X R
And &
Ave Ctrl-A
Back Backspace
Bin F8
Byte F4
C Esc
CE Del
Cos O
Dat Ins
Dec F6
Deg F2
dms M
Dword F2
Exp X
F-E V
Grad F4
Hex F5
HUR

 

H
Int “;”
Inv i
In n
Log l
Lsh <
M+ Ctrl-P
MC Ctrl-L
Mod %
MR Ctrl-R
MS Ctrl-M
N! !
Not ~
Oct F7
Or |
PL P
Rad F3
S Ctrl-D
sin S
sqrt @
Sta Ctrl-S
Sum Ctrl-T
tan t
Word F3
X^2 @
X^3 #
^y y
Xor ^


Bizi dəstəkləyənlər