Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qısa Düymələr

Mətn redaktoru Microsoft Word-ün bəzi klaviatur kombinasiyaları

Mətn redaktoru Microsoft Word-ün bəzi klaviatur kombinasiyaları

 

Kombinasiya Hərəkətin izahı
Alt-Backspace Axırıncı əmrin ləğvi
F4 Axırıncı əməliyyatın təkrarı
Ctrl-Num5 Hamısını qeyd etmək
Alt-Num5 Cədvəli qeyd etmək
F8 Fraqmentin qeyd olunmasına başlamaq
Shift-F8 Qeyd olunmuş blokun ölçüsünün dəyişdirilməsi
Ctrl-Shift-F8 Düzbucaqlı blokun qeydinin başlanması
Ctrl-Backspace Əvvəlki sözü pozmaq
Ctrl-Delete Sonrakı sözü pozmaq
Shift-F10 Kontekst menyunu çağırmaq
F10
Alt
Menyuya giriş


Bizi dəstəkləyənlər