Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qısa Düymələr

Windows-un bəzi klaviatur kombinasiyaları

Windows-un bəzi klaviatur kombinasiyaları

Kombinasiya Əməlin izahı
Alt-Tab
Shift-Alt-Tab
Keçid sonrakı (əvvəlki) aktiv tapşırığa
Ctrl-Tab
Shift-Ctrl-Tab
Çoxçərçivəli proqramların digər pəncərəsinə keçid və yaxud dialoq pənçərənin digər səhifəsinə
Alt-Esc Digər nişana, yaxud digər məsələyə keçid
Ctrl-Esc Əsas menyuya giriş
Ctrl-aralıq Cari obyektin qeyd olunması və qeydin ləğv edilməsi
Alt-aralıq Sistem menyusunun pəncərəsinə giriş
Alt-altından xətt çəkilmiş hərf menyunun baş hərfi Alt-F kombinasiyası ilə File menyusu açılır
Alt-altından xətt çəkilmiş hərflər Menyu altlığına giriş və əmrin icrası-baş hərfi ilə birlikdə sıxmaq lazımdır
Hərf (Adların başlanğıc hərfləri) İş masası üzərində: digər nişana keçid faylın adının baş hərfindən
Alt-Enter Qeyd olunmuş obyektin xassələri, geniş ekran rejiminə keçid və tərsinə
Ctrl-oxlar; Ctrl-Home; Ctrl-End; Ctrl-Pg Up; Ctrl-PgDown Qovluq daxilində obyektləri qeyd etmədən faylların nişanlarına keçid
Ctrl-A(lat) Qeyd etmək (hamısını)
Ctrl-X Qeyd olunmuş obyektləri kəsmək
Ctrl-C Qeyd olunmuş obyektlərin kopyasını çıxarmaq
Ctrl-V Yerləşdirmək (qoymaq)
Ctrl-Z Axırıncı əmrin ləğv edilməsi
F1 Ümumi arayışın çağırılması
F2 Qovluğun, yaxud nişanın adının dəyişdirilməsi
F3; Ctrl-F Cari qovluğa faylların axtarışı proqramı çağırılır
F4 "Digər qovluğa keçid" siyahısı açılır, təkrar sıxdıqda qayıdır
Alt-F4 Carı proqram, yaxud pəncərə bağlanır
F5 Nişanlardan qeyd ləğv edilir; yenidən pənçərələrlə işi başlamaq olar
F6 "Digər qovluğa keçid" siyahısına düşürsünüz (əgər pəncərədə alətlər paneli varsa)
F10; Ctrl-F10 Pəncərə menyusunun sol yuxarı küncünə keçid
Shift-F10 Kontekst menyu çağırılır


Bizi dəstəkləyənlər