Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qısa Düymələr

Windows-un əlavə düymələri ilə kombinasiyaları

Windows-un əlavə düymələri ilə kombinasiyaları

Kombinasiya Əməlin izahı
Windows Əsas menyunu çağırır
Windows-E Bələdçini işə salır
Windows-F Faylların axtarışı
Windows-Ctrl-F Lokal şəbəkədə kompüterin axtarışı
Windows-V
Windows-F7
Mübadilə buferinin baxışına keçid
Windows-M Bütün pəncərələri bağlayıb aşağı (tapşırıqlar panelinə) atır (minimize)
Windows-Shift-M Əvvəlcədən bağlanmış pəncərələri açır
Windows-D Bütün pəncərələri açır və bağlayır
Windows-R (Run) pəncərəsini çağırır - icra et
Windows-F1 Windows-un arayışını hər hansı bir proqramdan çağırır
Windows-Break Sistem pəncərəsini çağırır
Windows-C Control Panel pəncərəsini çağırır
Windows-K
Windows-"+"
Xüsusiyyətlər-"Klaviatura" pəncərəsini çağırır
Windows-I Xüsusiyyətlər-"Siçan"-Mouse pəncərəsini çağırır
Windows-Tab Məsələlər panelində digər aktiv proqrama (yaxud düyməyə) keçid və pəncərənin açılması üçün Enter sıxılmalıdır


Bizi dəstəkləyənlər