Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qısa Düymələr

Xüsusi simvollar

Xüsusi simvollar

Kombinasiya Hərəkətin izahı
Ctrl-defis  
Ctrl-Shift-defis Birləşmiş defis qoymaq
Ctrl-Shift-boşluq Bölünməz boşluq işarəsi
Ctrl-Enter Sətrin bölünməsi (qırığı)
Shift-Enter Səhifənin bölünməsi (qırığı)
Ctrl-Shift-Enter Sütunun bölünməsi (qırığı)
Alt-Shift-D Hal-hazırki tarixin qoyulması
Alt-Shift-T Saatın qoyulması
Alt-Ctrl-P Qeydetmə rejiminə keçid
Alt-Ctrl-O Struktur rejiminə keçid
Alt-Ctrl-N Adi rejimə qayıdış
Alt-Ctrl-İ Səhifənin çapdan əvvəlki görünüşü və geriyə
Ctrl-Shift-* Oxunulmaz simvolların görünməsi
Ctrl-F4 (Ctrl-W) Pəncərənin bağlanılması
Ctrl-N Yeni boş pəncərənin yaradılması
Ctrl-F6 Növbəti pəncərəyə keçid
Ctrl-Shift-F6 Əvvəlki səhifəyə keçid
Alt-Ctrl-S Pəncərə altının açılması\bağlanması
F6 Başqa pəncərə altına keçid
Alt-F10 Winword pəncərəsinin bütün ekrana yayılması
Ctrl-F10 Sənəd pəncərəsinin bütün ekrana açılması
Alt-F5 Bağlı Winword rejiminin qaytarılması
Ctrl-F5 Bağlı sənədin ekrana qaytarılması
Ctrl-F7 Cari pəncərəni oxlarla tərpətmək
Ctrl-F8 Pəncərənin şaquli ölçülərinin dəyişdirilməsi
Shift-F12 Faylın saxlanılması
Ctrl-N Yeni sənədin yaradılması
Alt-Shift-sola ox Sərlövhənin səviyyəsinin qaldırılması
Ctrl-F12

Ctrl-O

Faylın açılması
F12 "Save as" komandası
Ctrl-Shift-F12
Ctrl-P
Sənədin çapı
Alt-Shift-sağa ox Başlığın aşağı endirilməsi
Alt-Shift-yuxarı ox Seçilmiş fraqmentin yuxarı qaldırılması
Alt-Shift-aşağı ox Seçilmiş fraqmentin aşağı aparılması
Alt-Shift-rəqəm Başlıqların səviyyəsinin göstərilməsi
Alt-shift-a Bütün mətnin göstərilməsi
Alt-shift-minus Mətnin başlıq altında gizlədilməsi
Alt-shift-plus Mətnin başlıq altından oxunması


Bizi dəstəkləyənlər