Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Şəkillərin ölçüyə salınması

Giriş

Giriş

Bildiyimiz kimi php dilinin dəyərli xassələrindən biri də şəkillərin uzərində işləyə bilməsidir.

Bu xassələrdən biri də şəkillərin istənilən ölçüyə salınmasıdır. Bu barədə bir qədər sonra...

Əvvəlcə onu bidirim ki, adi html və ya css faylarında da eyni əməliyyatı etmək mümkündür, amma bunun bir cox çatışmazlığı olacaqdır.

Misal üçün o zamam şəkil brauzer tərəfindən tam yüklənə bilər, bu da əlavə yüklənməyə səbəb olur.PHP nin bu xarakteristikası növbəti bölmədə.


Bizi dəstəkləyənlər