Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Şəkillərin ölçüyə salınması

Nümunə

Nümunə

Bundan fərqli olaraq PHP-də ölçüsü kiçildilən şəkil digər şəkildən kopya edilmiş kimi götürülür.

Bu isə, yəni şəklin əlvə başqa şəkil kimi yaradılması deməkdir. Eyni zamamda cihaz şəkli tam yükləmir.

Bu yükləmə komputer üçün sadə olsa da, mobil cihazlar buna dözmür və əlavə xərc və vaxt aparır.

İstifadəçilərin rahatlığını təmin etmək üçün php də aşağıdakı operator və alqoritm birləşməsindən uğurla istifadə etmək olar.HTML faylarda buna bir misal: 

<image src="test.jpg" alt="logo" style="width:100;height:100"><br> 

 

PHP faylarinda misal: (aşağıdakı alqoritm şəklin olculərini iki dəfə kicildir.)

 


<?php
// Dosya ve yeni fayl adi
$dosya = 'test.jpg';
//kicilme 2 defe olacaq
$oran = 0.5;

// fayl tipi
header('Content-type: image/jpeg');

// Yeni resmin olculeri menimsedilir
list($gen, $yuk) = getimagesize($filename);
$yenigen = $gen * $oran;
$yeniyuk = $yuk * $oran;

// resimler
$hedef = imagecreatetruecolor($yeniger, $yeniyuk);
$kk = imagecreatefromjpeg($dosya);

// Resmi boyutlandıralım
imagecopyresized($hedef, $kk, 0, 0, 0, 0, $yenigen, $yeniyuk, $gen, $yuk);

// 
imagejpeg($hedef);
imagedestroy($hedef);
?> 


Bizi dəstəkləyənlər